RSS

Tembang Pucung

16 Mar

Tembang Pucung (Lagu pucung), ada yang menulis “pocung” adalah sebuah tembang mancapat yang mengingatkan akan kematian. Kata pucung dekat dengan kata “pocong”. Seperti halnya kain kafan yang digunakan untuk membungkus mayat, maka tembang pucung juga dapat digunakan untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kehidupan itu akan ada batasannya (kematian).

Namun demikian, Tembang Pucung juga memiliki watak lain. Pucung itu nama dari biji buah, sehingga biasanya diciptakan lagu berupa penyemangat atau cerita tentang pertanian atau perkebunan. Di sisi lain pusung juga dapat diartikan sebagai hal yang lucu. Sehingga Tembang Pucung dapat digunakan sebagai lagu yang jenaka.

Aturan Tembang Pucung

Tembang Pucung cuma ada 4 baris tiap baitnya.

Baris pertama terdiri dari 12 suku kata dan diakhiri aleh huruf vokal “u” –> 12-u

Baris kedua terdiri dari 6 suku kata dan diakhiri oleh huruf vokal “a” –> 6-a

Baris ketiga terdiri dari 8 suku kata dan diakhiri oleh huruf  vokal “i” –> 8-i

Baris terakhir terdiri dari 12 suku kata dan diakhiri oleh huruf vokal “a” –> 12-a

 

Berikut beberapa contoh untuk Tembang Pucung :

————————————————————————————————————-

Ngelmu iku : kalakone kanthi laku,

Lekase lawan khas,

Tegese khas nyantosani,

Setya budya pangekese dur angkara.

***

Angkara gung; neng angga nagging gumulung,

Gegolonganira,

Tri loka lekere kongsi,

Yen den umbar ambabar dadi rubeda.

***

Beda lamun; wus sengsem rehing ngasamun,

Semune ngaksama,

Sesamane bangsa sisip,

Sarwa sareh saking mardi marta tama.

***

Taman limut; Durgamengtyas kang weh limput,

Kereming karamat,

Karana karoban ing sih,

Sihing Suksma ngerda sahardi gengira.

***

Yeku patut; tinulat-ulat tinurut,

Sapituduhira,

Aja kaya jaman mangkin,

Keh pra Mudha mundhi lapal makna.

***

Durung pecus; kasusu kaselak besus,

Amaknani lapal,

Kaya Sayid weton Mekkah,

Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma.

***

Kang kadyeku; kalebu wong ngaku-aku,

Akale alangka,

Elok jamane den mohi,

Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah.

***

Nora weruh; rosing rasa kang rinuruh,

Lumebeting angga,

Angger padha marsudi,

Kana kene kahanane apa beda.

***

Uger lugu; den ta mrih pralabdeng kalbu,

Yen kabul kabuka,

Ing drajat kajating urip,

Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata.

***

Basa ngelmu; mupakate lan panemu,

Pasahe lan Tapa,

Yen Satriya Tanah Jawa,

Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara.

***

Lila lamun; kelangan nora gegetun,

Trima yen ketaman,

Saserik sameng dumadi,

Tri legowo nalangsa srah ing Bathara.

***

Bthara Gung; inguger graning jejantung,

Jenek Hyang Wisesa,

Sanapa senetan Suci,

Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara.

***

Nora wus; kareme anguwus-uwus,

Uwose tan ono,

Mung janjine muring-muring,

Kaya Buta buteng betah nganiaya.

***

Sakeh luput; ing angga tansah linimput,

Linimpeting sabda,

Narka tan ana udani,

Lumuh ala hardane ginawe gada.

***

Durung punjul; ing kawruh kaselak jujul,

Kaseselan hawa,

Cupet kapepetan pamrih,

Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa.

***

Lamun dalu; Saben arsa mapan turu

Wektu kang prayoga

Mulat mring laku kang uwis

Dina mau apa kang wus dipun karya

***

Pra sedulur

Na ing jaman mangkya

Marang panggayuh utami

Tumrap gesang ana alam pasrawungan

***

Bapak pucung biasane saka kayu

Awujudmu kothak

Iku kanggo adah klambi

Biasane si pucung ana ing kamar

***

Cangkemmu madhep manduwur,

Sabamu ning sendhang,

Pencokanmu lambung kering,

Prapteng wisma si pucung mutah guwoyo

***

Bapak pucung

renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula.

pencokanmu wesi miring,

sing disaba si pucung mung turut kutha

***

Advertisements
 
5 Comments

Posted by on March 16, 2012 in Lain - Lain

 

Tags: , ,

5 responses to “Tembang Pucung

 1. angeline

  October 10, 2014 at 7:07 pm

  gak lengkap!!!

   
  • Bagus Suwandi

   November 6, 2014 at 7:52 pm

   hehehe , ya maaf. yang kurang contohnya atau penjelasannya?

    
 2. Zainy

  February 9, 2015 at 4:32 am

  Tmanya yg pndidikan ad ngak maz ?

   
 3. subinbeans

  May 24, 2015 at 6:46 pm

  makasih banyak! mau buat tugas, agak diganti boleh kan? hehe

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: